آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-06-20

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط کاری خوب و درآمد مناسب حتی برای افراد مبتدی فعال و آشنا به زبان کردی

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط کاری خوب و درآمد مناسب حتی برای افراد مبتدی فعال و آشنا به زبان کردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی