آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-06-20

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط مناسب برای آقایان جوان-فعال- آشنا به کار و دارای مهارت در شغلی دیگر

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط مناسب برای آقایان جوان-فعال- آشنا به کار و دارای مهارت در شغلی دیگر

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی