آگهی استخدام منشی خانم در یک باشگاه

استخدام منشی خانم در یک باشگاه

1397-08-20

استخدام منشی خانم در یک باشگاه از ساعت 10 الی 18 با حقوق 1.500 م تومان با بیمه

استخدام منشی خانم در یک باشگاه از ساعت 10 الی 18 با حقوق 1.500 م تومان با بیمه

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی