آگهی استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی

استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی

1398-06-18

استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی

استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی

اصفهان مشتاق

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی