آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت تولیدی بازرگانی

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت تولیدی بازرگانی

1398-06-18

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر با شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به ادیت ویدیو ها و امور فضای مجازی

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر با شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به ادیت ویدیو ها و امور فضای مجازی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی