آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

1398-06-18

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. همکاران آشنا به امور تخصصی رایانه و امور سایت در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. همکاران آشنا به امور تخصصی رایانه و امور سایت در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی