آگهی استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر

استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر

1398-06-18

استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود. برای افراد منظم و مسلط به ساخت انواع اپ های به صورت حرفه ای

استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود. برای افراد منظم و مسلط به ساخت انواع اپ های به صورت حرفه ای

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی