آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1398-06-18

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز برای افراد آشنا امور سایت و مدیریت محتوا و دارای تجربه کاری مرتبط

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز برای افراد آشنا امور سایت و مدیریت محتوا و دارای تجربه کاری مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی