آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-06-18

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با حقوق ثابت و بیمه تمام وقت در محدوده پاسداران

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با حقوق ثابت و بیمه تمام وقت در محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی