آگهی استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

1398-06-18

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی . موقعیتی خوب با درآمد مکفی برای افراد دارای فن بیان بالا و آشنا به امور تخصصی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی . موقعیتی خوب با درآمد مکفی برای افراد دارای فن بیان بالا و آشنا به امور تخصصی

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی