آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1398-06-18

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت رشد مجموعه خود. افراد خلاق -منظم و آشنا به انواع امور کاری در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت رشد مجموعه خود. افراد خلاق -منظم و آشنا به انواع امور کاری در ارتباط باشند

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی