آگهی استخدام راننده با کامیونت یخچالدار

استخدام راننده با کامیونت یخچالدار

1398-06-18

استخدام تعدادی راننده با کامیونت یخچالدار جهت کار در یک شرکت معتبر دارویی با مزایای عالی

استخدام تعدادی راننده با کامیونت یخچالدار جهت کار در یک شرکت معتبر دارویی با مزایای عالی

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی