آگهی استخدام حسابدار در رستوران

استخدام حسابدار در رستوران

1398-06-17

استخدام حسابدار در رستوران با ظاهر مناسب و شیک متعهد منظم و وقت شناس در محدوده پاسداران

استخدام حسابدار در رستوران با ظاهر مناسب و شیک متعهد منظم و وقت شناس در محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی