آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-06-17

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با محیط کاری فعال و پویا برای افراد فعال -منظم و آشنا به نویسندگی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با محیط کاری فعال و پویا برای افراد فعال -منظم و آشنا به نویسندگی

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی