آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-06-17

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ظاهر آراسته و شیک در شیراز و تهران با حقوق پایه 2 م

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ظاهر آراسته و شیک در شیراز و تهران با حقوق پایه 2 م

شیراز قدوسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی