آگهی استخدام منشی فروش خانم در شرکت توزیع و فروش محصولات صوتی تصویری

استخدام منشی فروش خانم در شرکت توزیع و فروش محصولات صوتی تصویری

1397-08-15

استخدام منشی فروش خانم در شرکت توزیع و فروش محصولات صوتی تصویری با حقوق مکفی محدوده طالقانی

استخدام منشی فروش خانم در شرکت توزیع و فروش محصولات صوتی تصویری با حقوق مکفی محدوده طالقانی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی