آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

1397-08-15

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی با حقوق مکفی محدوده تجریش

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی با حقوق مکفی محدوده تجریش

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی