آگهی استخدام راننده با وانت

استخدام راننده با وانت

1398-06-17

استخدام تعدادی راننده با وانت جهت همکاری در باربری با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با وانت جهت همکاری در باربری با زنگ خور خوب

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی