آگهی استخدام منشی خانم در املاک بزرگ ستایش

استخدام منشی خانم در املاک بزرگ ستایش

1398-06-16

استخدام منشی خانم در املاک بزرگ ستایش با ظاهری آراسته با انگیزه و فعال محدوده چهار راه انقلاب و میدان امام حسین

استخدام منشی خانم در املاک بزرگ ستایش با ظاهری آراسته با انگیزه و فعال محدوده چهار راه انقلاب و میدان امام حسین

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی