آگهی استخدام منشی در شرکت مجاز

استخدام منشی در شرکت مجاز

1398-06-16

استخدام منشی در شرکت مجاز با ظاهر مناسب و آراسته منظم و متعهد در محدوده گلشهر

استخدام منشی در شرکت مجاز با ظاهر مناسب و آراسته منظم و متعهد در محدوده گلشهر

کرج گلشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی