آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی

1398-06-16

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی با ظار مناسب و موجه در محدوده کلاک جاده مخصوص جنب پل مترو

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی با ظار مناسب و موجه در محدوده کلاک جاده مخصوص جنب پل مترو

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی