آگهی استخدام منشی در فروشگاه

استخدام منشی در فروشگاه

1398-06-16

استخدام منشی در فروشگاه با ظاهر آراسته و مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده گلشهر

استخدام منشی در فروشگاه با ظاهر آراسته و مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده گلشهر

کرج گلشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی