آگهی استخدام منشی خانم در مشاور املاک آپادانا

استخدام منشی خانم در مشاور املاک آپادانا

1398-06-16

استخدام منشی خانم در مشاور املاک آپادانا با ظاهر مناسب متعهد منظم و فعال و پرانرژی محدوده شاهین ویلا

استخدام منشی خانم در مشاور املاک آپادانا با ظاهر مناسب متعهد منظم و فعال و پرانرژی محدوده شاهین ویلا

کرج شاهین ویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی