آگهی استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر

1398-06-16

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر با ظاهر مناسب و آراسته شیک و منظم محدوده فردیس

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر با ظاهر مناسب و آراسته شیک و منظم محدوده فردیس

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی