آگهی استخدام منشی اداری در شرکت بازرگانی مواد شیمیایی و چرم مصنوعی

استخدام منشی اداری در شرکت بازرگانی مواد شیمیایی و چرم مصنوعی

1397-08-20

استخدام منشی اداری در شرکت بازرگانی مواد شیمیایی و چرم مصنوعی با ساعت کار 9 الی 17

استخدام منشی اداری در شرکت بازرگانی مواد شیمیایی و چرم مصنوعی با ساعت کار 9 الی 17

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی