آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-06-15

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود. شرایط مناسب برای افراد مبتدی و علاقمند به کار در این زمینه

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود. شرایط مناسب برای افراد مبتدی و علاقمند به کار در این زمینه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی