آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-06-15

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط مناسب برای افراد فعال - علاقمند و آشنا به تولید محتوا در شبکه های اجتماعی

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط مناسب برای افراد فعال - علاقمند و آشنا به تولید محتوا در شبکه های اجتماعی

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی