آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-06-15

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی با شرایط مناسب و آموزش ها برای بانوان خوش ظاهر و آشنا و علاقمند به کار

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی با شرایط مناسب و آموزش ها برای بانوان خوش ظاهر و آشنا و علاقمند به کار

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی