آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی و بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی و بازرگانی

1398-06-13

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی و بازرگانی با حقوق ثابت در محدوده وزرا تمام وقت

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی و بازرگانی با حقوق ثابت در محدوده وزرا تمام وقت

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی