آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-06-13

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با درآمد مکفی و شرایط مناسب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با درآمد مکفی و شرایط مناسب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و برنامه های کاربردی

تهران نیروهوایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی