آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-06-13

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با حقوق ثابت و تمام وقت با ظاهر آراسته

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با حقوق ثابت و تمام وقت با ظاهر آراسته

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی