آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت مهاجرتی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت مهاجرتی

1398-06-13

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت مهاجرتی با حقوق مکفی تمام وقت درمحدوده میدان امام حسین

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت مهاجرتی با حقوق مکفی تمام وقت درمحدوده میدان امام حسین

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی