آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-06-13

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق مکفی تمام وقت درمحدوده شهرک پرواز

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق مکفی تمام وقت درمحدوده شهرک پرواز

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی