آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ورزشی

استخدام منشی خانم در شرکت ورزشی

1398-06-13

استخدام منشی خانم در شرکت ورزشی با حقوق ثابت و مزایا تمام وقت متعهد و وقت شناس

استخدام منشی خانم در شرکت ورزشی با حقوق ثابت و مزایا تمام وقت متعهد و وقت شناس

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی