آگهی استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی

1398-06-13

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی با حقوق مکفی درمحدوده ستارخان تمام وقت

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی با حقوق مکفی درمحدوده ستارخان تمام وقت

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی