آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی آسیا

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی آسیا

1398-06-13

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی آسیا با درآمد خوب و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی آسیا با درآمد خوب و زنگ خور بالا

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی