آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس

1398-06-13

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد عالی و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد عالی و زنگ خور بالا

مشهد شهرک شهید رجایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی