آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-08-20

استخدام پیک موتوری با درامد مناسب ترجیحا ساکن منطقه ۱ (موتور در اختیار در شیفت کاری)

استخدام پیک موتوری با درامد مناسب ترجیحا ساکن منطقه ۱ (موتور در اختیار در شیفت کاری)

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی