آگهی استخدام راننده با نیسان یا مزدا یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یا مزدا یخچالدار

1398-06-13

استخدام تعدادی راننده با نیسان یا مزدا یخچالدار جهت کار در یک شرکت توزیع لبنی با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با نیسان یا مزدا یخچالدار جهت کار در یک شرکت توزیع لبنی با درآمد خوب

مشهد عبادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی