آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس افرا

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس افرا

1398-06-12

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس افرا با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس افرا با درآمد خوب

تهران قرچک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی