آگهی استخدام راننده با نیسان

استخدام راننده با نیسان

1398-06-12

استخدام یک نفر راننده با نیسان جهت کار در شرکت تولیدی لوازم آشپزخانه با درآمدی مکفی

استخدام یک نفر راننده با نیسان جهت کار در شرکت تولیدی لوازم آشپزخانه با درآمدی مکفی

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی