آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

1398-06-12

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس با درآمدی مکفی

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس با درآمدی مکفی

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی