آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس ناصر

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس ناصر

1398-06-12

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس ناصر با درآمدی مکفی

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس ناصر با درآمدی مکفی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی