آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-06-12

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با حقوق ثابت و تمام وقت با ظاهر اراسته متعهد و وقت شناس

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با حقوق ثابت و تمام وقت با ظاهر اراسته متعهد و وقت شناس

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی