آگهی استخدام منشی خانم در دفتر قالیشویی

استخدام منشی خانم در دفتر قالیشویی

1398-06-12

استخدام منشی خانم در دفتر قالیشویی با حقوق مکفی تمام وقت متعهد و وقت شناس در محدوده تهران نو

استخدام منشی خانم در دفتر قالیشویی با حقوق مکفی تمام وقت متعهد و وقت شناس در محدوده تهران نو

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی