آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-06-12

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با حقوق مکفی تمام وقت در محدوده سعادت آباد

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با حقوق مکفی تمام وقت در محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی