آگهی استخدام کارمند اداری خانم در دفتر روزنامه

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر روزنامه

1398-06-11

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر روزنامه به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر روزنامه به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی