آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بیمه

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه

1398-06-11

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه با ظاهر مناسب و آراسته موجه و منظم محدوده شاندیز

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه با ظاهر مناسب و آراسته موجه و منظم محدوده شاندیز

مشهد شاندیز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی