آگهی استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت مهندسی و بازرگانی مبتکران

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت مهندسی و بازرگانی مبتکران

1398-06-11

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت مهندسی و بازرگانی مبتکران به صورت تمام وقت با حقوق 1/200 م

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت مهندسی و بازرگانی مبتکران به صورت تمام وقت با حقوق 1/200 م

مشهد آزاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی