آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت آسانسور

استخدام منشی خانم در یک شرکت آسانسور

1398-06-11

استخدام منشی خانم در یک شرکت آسانسور به صورت تمام وقت در محدوده آزاد شهر

استخدام منشی خانم در یک شرکت آسانسور به صورت تمام وقت در محدوده آزاد شهر

مشهد آزاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی